Mission, goals, objectives

Основними напрямами діяльності Організації є вивчення та поширення кращого світового досвіду розвитку туризму, налагодження міжнародної співпраці для популяризації вітчизняної туристичної продукції та культурних традицій, сприяння удосконаленню освітніх програм з професійного навчання в галузі туризму, зокрема підготовки гідів-перекладачів та екскурсоводів, підвищення рівня професійної підготовки працівників і фахівців у галузі туризму, створення методичних рекомендацій та сприяння організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, атестації та акредитації для членів Організації.

Велику увагу ми будемо приділяти дослідженням природних, культурно-історичних та суспільних ресурсів туризму регіонів України, розробці та впровадженню інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, втіленню в життя цільових програм, проектів розвитку туристичної сфери, які спрямовані на популяризацію об'єктів туристичної інфраструктури та розвитку галузі туризму в цілому.

Ми всебічно будемо сприяти становленню і розвитку співробітництва, взаєморозуміння між членами Організації і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представництвами центральних органів влади, центральними органами влади, органами управління у сфері культури і туризму; встановленню зв'язків із різними громадськими та суспільними об'єднаннями, фірмами, компаніями, організаціями та партнерами з метою обміну досвідом, фахівцями, участі в міжнародних і національних програмах, виставках, інших культурних, освітніх та туристичних заходах, прийому для цих цілей іноземних гідів-перекладачів та екскурсоводів та членів організацій, взаємодії з іншими громадськими організаціями та об'єднаннями туристичних гідів, представників туристичного супроводу, тур менеджерів і туроператорів.

Ми ставимо собі за ціль також вивчення тенденції попиту та пропозиції на послуги гідів-перекладачів та екскурсоводів, розробку рекомендацій щодо умов праці членів Організації, розробку пропозицій щодо встановлення тарифів, розцінок і форм оплати праці гідів-перекладачів та екскурсоводів; а також створення науково-методичної бази та забезпечення членів Організації методичними розробками в галузі туристичного обслуговування та екскурсійної діяльності.

Ми вважаємо, що підтримка нових форм, програм та перспективних ініціатив, громадської та господарської діяльності, що сприяють розвитку і вдосконаленню сфери культури і туризму – це те, без чого неможливо уявити розвіток туризму!